De eerste challenge is bekend! Een parcours met obstakels dat je zo snel mogelijk moet afleggen. Het is de bedoeling dat je dit parcours zelf uitzet. Vervolgens film je hoe je robot het parcours rondgaat. Wacht hier niet te lang mee, want voor zondag 9 augustus moet het beeldmateriaal binnen zijn. Op maandag 10 augustus 17.00 uur zie je hoe alle deelnemers het gedaan hebben op ons YouTube-kanaal.

Spelregels: 

 • De robot moet altijd voldoen aan het reglement voor echte robot combat evenement en (zoals gewicht e.d.) Binnen dat reglement is het toegestaan aanpassingen te maken. ( zie ook https://indirobotgames.nl/bouwreglement/ ) 
 • Het wapen van de robot moet aantoonbaar geblokkeerd en/of uitgeschakeld zijn. 
 • Voor omgereden blikjes gelden strafpunten. 
 • Het is niet toegestaan de blikjes aan de grond vast te lijmen en/of te bevestigen. 
 • Het is niet toegestaan de blikjes te vullen/verzwaren en/of voorwerpen op de blikjes te zetten. 
 • Je mag de snelste tijd die je hebt gefilmd inzenden. 
 • Het is niet toegestaan het videomateriaal dat je inzendt te bewerken, laat staan versnellen. 
 • De weergegeven afstanden in de tekeningen gelden tot op het hart. 
 • Het besturen van de robot gebeurt door 1 persoon, welke op 1 plek blijft staan. 
 • Filmen vanaf de startpositie, bij voorkeur met behulp van een statief/ vaste camera positie. 

Te ontvangen: 

 • 1 filmpje met de gefilmde challenge. 
 • 1 filmpje vanuit het oogpunt van de robot (bonuspunten). 
 • 1 of meerdere overzichtsfoto’s van de challenge. 

Beoordelingscriteria voor punten: 

 • Manoeuvreerbaarheid van de robot. 
 • Snelheid. 
 • Wel/niet omgooien blikjes. 

Bonuspunten: 

 • Maak een filmpje dat vanuit het point-of-view van de robot gefilmd is (dezelfde gereden ronde als je snelste tijd). 

De route: 

Het parcours bestaat uit de volgende route: 

 1. Rijd rechtdoor richting het blikje aan de andere zijde (aangegeven in rood). 
 2. Rijd tegen de klok in om het blikje heen zonder deze te raken. 
 3. Sla linksaf en rijd tussen de twee blikjes door, hierbij rijd je over de tape heen. 
 4. Wanneer de ACHTERZIJDE van de robot over de tape is, keer je NIET om, maar RIJD je ACHTERUIT terug tussen de blikjes door.  
 5. Rijd verder achteruit, hierbij rijd je over een tapelijn, rijd verder achteruit tot de VOORZIJDE van de robot over de tape is. Wanneer de voorzijde over de tapelijn is RIJD je VOORRUIT tussen de blikjes door en sla je RECHTSAF. 
 6. Keer de Robot om. 
 • HERHAAL stappen 1 tot en met 6 DRIE maal, waarbij het parcours in de laatste ronde stopt zodra de robot terug in de startpositie staat. De voorzijde van de robot dient in de richting te staan van het in rood aangegeven blikje.