Hoe gaan wij om met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de verstrekking hiervan aan derde partijen?

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft en gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Wij nemen dan ook passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.¬†Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Daarnaast bewaren wij uw gegevens uiteraard niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verder zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van uw bestelling;
  • het beantwoorden van uw vragen;
  • het bieden van garanties en repareren van onze producten;
  • het verbeteren van onze website en/of diensten;
  • het bieden van acties en prijsvragen en de analyses hiervan;
  • het doen van klant- of marktonderzoek;
  • het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden;
  • het incasseren van facturen.

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, zich te houden aan geldende privacyregels en uw gegevens goed te beveiligen. Wij hebben hiervoor dan ook passende afspraken met deze derde partijen gemaakt. Daarnaast maken wij alleen gebruik van derde partijen buiten de Europese Unie, wanneer deze partijen eenzelfde beschermingsniveau bieden als vereist binnen de Europese Unie.