WEDSTRIJDREGELEMENT

Toernooivorm

Knock-out
De robots vechten in een punten tournament; Robots doen zo vaak mogelijk mee in meerdere rondes waar ze zoveel mogelijk punten proberen te scoren op o.a. de schade die ze toebrengen, agressie, strategie en mobiliteit. Degene die de meeste punten verzameld wint het tournament.

Toernooi-regels

Aanmeldingen
Aanmeldingen moeten goedgekeurd zijn door INDI om deel te nemen aan het evenement.

Gewicht
Robots moeten volgens het FRA-reglement binnen de gewichtsklasse waarin ze meedoen, gebouwd zijn. Mochten er aanpassingen gedaan worden tussen de rondes, moeten de robots nogmaals gewogen worden voor ze de arena betreden. Steekproeven mogen op ieder moment aangevraagd worden door de juryleden.

Bestuurders
Iedere bestuurder van het team mag de vechtrobot besturen in de gewichtsklasse, mits zij geen andere vechtrobot besturen in dezelfde gewichtsklasse.

Gevechtsduur
Aan het begin van het toernooi wordt de duur van ieder gevecht vastgesteld. Deze blijft gelijk gedurende het gehele toernooi.

Jury/jureren
De jury bestaat uit drie leden. Deze juryleden mogen geen deelnemers of organisatoren van het toernooi zijn. De jury moet voorzien zijn van een scoresysteem die accuraat de score bepaalt op het gebied van:

  • Immobiliteit van de robots
  • De duur van het gevecht

De jury kan worden geraadpleegd op alle aspecten van het toernooi inclusief, maar niet gelimiteerd tot de toernooivorm, score, diskwalificatie, resultaten en andere materie aangaande het toernooi.

Gevechtsregels

Start gevecht
Robots beginnen aan de tegengestelde zijden van de arena. Het gevecht begint zodra er is afgeteld. De robots mogen hun wapens niet eerder activeren dan vanaf de start van het gevecht.

Arena-gevaren
De arena mag gevaren bevatten zoals “the Pit”, “Arena flipper” en andere die bediend worden door de evenementenorganisator. Deze gevaren moeten duidelijk gemarkeerd zijn en de activatie hiervan moet duidelijk kenbaar gemaakt worden door middel van audio en visualisatie, inclusief een aftelling of sirene voorafgaand aan de activatie.

Huisrobot
Huisrobots mogen het gevecht niet ingrijpen tenzij een robot het gebied betreedt of als ten minste één van de deelnemers geacht wordt het gevecht te verlaten doordat zij zijn uitgeschakeld door in knock-out. Als huisrobots in een arena gebruikt worden, moet dit duidelijk zijn en het moet gebruik ervan moet duidelijk zijn gemaakt tijdens de wedstrijdbriefing.

Immobilisatie
Een robot die niet meer in staat is te bewegen of waar geen controle meer over is, mag afgeteld worden door de juryleden. Dit kan door een mechanisch defect, verstrengeling met de arena of arena-gevaren, zoals de pit. Zodra de juryleden een robot als immobiel classificeren, begint een 10 seconden countdown. De robot heeft tot het einde van de countdown om zichzelf te bevrijden. Als dit lukt, stopt de countdown en mag er verder gevochten worden. Als de robot zich niet binnen deze tijd weet te bevrijden of niet in staat zijn om te bewegen ontvangen een “knock-out” en mogen niet expres storen tijden het gevecht. Robots die zich aan het einde van het gevecht in “de pit” bevinden ontvangen ook een “knock-out”. Bij robots die twee of meer onafhankelijke werkende wapens hebben, geldt een knock-out als één van de wapens geïmmobiliseerd raakt.

Vastklemmen
Het is niet toegestaan de robot van de tegenstander langer dan tien seconden vast te klemmen. Nadat een robot is losgelaten, moet de tegenstander afstand houden. Het constant vastklemmen van de tegenstander wordt gezien als onsportief gedrag, maar bij het wapenontwerp van sommige robots is vastklemmen juist onvermijdelijk.

Robots met een plet- of gripontwerp mogen hun tegenstander niet langer dan 30 seconden vasthouden. In het geval dat beide robots verstrikt in elkaar raken, kan het gevecht tijdelijk worden gestopt zodat ze gescheiden kunnen worden. Op dat moment worden beide robots als immobiel gezien.

Buiten de arena
Als een robot uit de arena gegooid wordt, ontvangt deze robot een “knock-out”. Het gevecht mag gestopt worden als de situatie voor het verwijderen van de robot hierom vraagt.

Eindsignaal
Wanneer het einde van het gevecht wordt ingeluid moeten de robots direct stoppen met vechten. Schade aanbrengen na het einde telt niet en kan leiden tot diskwalificatie.

Scorecriteria

Schade
Het is belangrijk dat de jury op de hoogte is van bestaande schade voor de start van een gevecht, zodat zij de nieuwe schade accuraat kunnen scoren. Cosmetische schade telt niet, zoals krassen aan de verf of aan andere afwerkingen (zoals polycarbonaat, etc.) en lichte deuken. Bij serieuze schade aan de constructie of mechanische schade worden punten in mindering gebracht. Als een robot niet meer functioneert tijdens een gevecht door het verlies van een “removable link” of een ander intern component, telt dit als schade.

Agressie
Een robot die veel aanvalt, met name een robot die technisch onder doet voor de aangevallen robot, ontvangt agressiepunten.

Controle
Wanneer een bestuurder een hoge rijvaardigheid heeft. Denk hierbij aan een aanvallende robot die een robot die probeert te ontwijken toch vol contact raakt of juist een aanval ontwijkt.

Close calls?
Als het een close call is, kan de jury eisen dat beide deelnemers laten zien dat hun robots nog perfect werken. Zij doen dit door een achtje te draaien die ten minste de helft van de arenalengte bevat en door te laten zien dat hun wapens nog werken.